Rīgas 69. vidusskolaPar iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības

2014. gada 9. decembrī | 13:19

Apstiprinu:
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas
vadītājs Ivars Balamovskis

_______________________
2014. gada 3.decembrī

Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības

 NOMAS OBJEKTA ADRESE:  Rīgā, Imantas iela 11A
 KADASTRA APZĪMĒJUMS: Skolas ēka, būves kadastra apzīmējums  0100 093 2156 001
 IZNOMĀJAMO TELPU PLATĪBA: Skolas ēkas daļa, iznomājamo telpu platība – 34,4 m2.
 IZMANTOŠANAS VEIDS: Noliktavas (inventāra -  darbarīku) izmantošanas vajadzībām.
 IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA: Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja AS „BDO” 07.11.2014. noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu – Rīgas 69.vidusskolas ēkas telpām noteikta izsoles nosacītā nomas maksa – 0,40 EUR/m2 (bez PVN).
 IZSOLES SOLIS: 0,07 EUR/m2
 PIESAISTĪTĀ ZEMES GABALA NOMAS MAKSA: Nomniekam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc telpu nomas līguma parakstīšanas ierasties Rīgas domes Īpašuma departamentā, lai noslēgtu attiecīgu zemes nomas līgumu.
 IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ:
3 (trīs) gadi
 IZSOLES VEIDS, DATUMS, LAIKS, VIETA: Rakstiska izsole notiks 2014.gada 10.decembrī, plkst. 09:30, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, 378.kab.
 TERMIŅŠ PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI: Pieteikumi jāiesniedz, līdz 2014.gada 9.decembrim, plkst. 17:00, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, 2.stāvā.
 NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI:  NAV
 IZNOMĀTĀJS: Rīgas 69.vidusskola, Rīgā, Imantas ielā 11A, LV-1067.
 NOMAS LĪGUMA PROJEKTS: Ar izsoles nolikumu un līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, 2.stāvā un Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.riga.lv.
 OBJEKTA APSKATE (vieta, laiks): Objektu var apskatīt darbdienās, kontaktpersona: Juris Venckus tālr. 67454171, 67422322.

Vārda diena

Saulvedis

Dzimšanas dienas

Skolēni ∇
Šodien:
Jānis Viļgerts 9.a
Salvis Kaščejevs 1.b
Rīt:
Kristiāna Dzenīte 7.b
Tuvākā(24. decembris):
Edgars Ceske 1.b

Skolotāji ∇
Šodien:
nav
Rīt:
nav
Tuvākā(30. decembris):
Vineta Alksne 3.b

Pieteikties sistēmā

e-pasts: parole:

Pajautā mums

Vārds:

Jūsu e-pasts:
Jautājums:

Sadarbība

e-skola e-klase izm uzdevumi.lv

Par skolu

Esmu dzimusi un augusi Imantā. Mani var sastapt... Vairāk